Κουζίνα

Όλα τα εδέσματα παρασκευάζονται στην κουζίνα μας που έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων HACCP κατά το διεθνές πρότυπο ISO : 9001: 2008 και EΛOTΕNISO 22000:2005

  

 

.